<html> <head> <meta http-equiv="Content-language" content="cs" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html"/> <title>Canea Dandy - 182</title> <base target="_blank"> <meta name="Microsoft Border" content="none"> </head> <body bgcolor="#BFFFDF"> <table border="0" width="100%" height="60"> <tr> <td width="78%" valign="top" align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="185"><img src="canea3.jpg" width="452" height="108" alt="canea3.jpg (39834 bytes)"><p><font color="#808080" face="Arial" size="2"><strong>Dagmar Davidov</strong><br> <strong><br> </strong></font><small><font face="Arial Black">+420 604 779 701;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:canea.dandy@centrum.cz">canea.dandy@centrum.cz</a>; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/canea.dandy">www.facebook.com/canea.dandy</a> </font></small></td> <td width="22%" height="185"><a href="chs_cd.jpg"><img src="DD3.jpg" width="200" height="200" align="right"></a></td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top" align="center" height="5" colspan="2"><p align="right"><small><font face="Arial Narrow"><strong></strong> <small><small>2005-2018, Dagmar Davidov</small></small></font></small></td> </tr> </table> <hr> <p align="center"><marquee border="0" style="font-family: Arial; font-size: 18; background-color: rgb(200,200,204)" behavior="alternate" scrollamount="2" scrolldelay="55" bgcolor="#C0C0C0">Vtejte na na naaich strnkch a mte-li chue, seznamte se....</marquee></p> <table border="0" width="100%"> <tr> <td width="15%" align="center"> <img src="ikona.jpg" width="200" height="200"> </td> <td width="15%" align="center"><align="center"><img src="smudla3.jpg" width="250" height="200" alt="`mudla"> </td> <td width="15%" align="center"><align="center"><img src="Haniell4.jpg" width="250" height="200" alt="Haninka"> </td> <td width="20%" align="center"> <align="center"><img src="MB2013-4-1.jpg" width="285" height="200" alt="Dina a Dixi"> </td> <td width="15%" align="center"><align="center"><img src="Bella1.jpg" width="200" height="200" alt="Bella"> </td> </tr> <td width="15%" align="center"> <font face="Arial Black" color="#008080"><small>Sisinka, Viktorka, Micinka, Katynka<br> <font face="Arial">- ko&#269;ky domc</font> <font face="Arial" color="#008080"><strong> </font></strong> </td> <td width="15%" align="center"> <font face="Arial Black" color="#008080"><small>Faun Chrie Boheme<br>- `mudla <a href="pp_faun.jpg"><img src="pp.jpg" width="17" height="17" alt="DD01585_.wmf (2524 bytes)"></a><em>- vetern</em> </td> <td width="15%" align="center"> <font face="Arial Black" color="#008080"><small>Haniell Moravia Devil<br>- Haninka <a href="pp7.htm"><img src="pp.jpg" width="17" height="17" alt="DD01585_.wmf (2524 bytes)"></a> <em>- chovn</em> </td> <td width="20%" align="center"> <font face="Arial Black" color="#008080"><small>Haidy Re-Jan Moravia - Dina <a href="pp5.htm"><img src="pp.jpg" width="17" height="17" alt="DD01585_.wmf (2524 bytes)"></a> <em>- chovn</em></small></font><br> <font face="Arial Black" color="#008080"><small>Binki Zimn sen - Dixi <a href="pp6.htm"><img src="pp.jpg" width="17" height="17" alt="DD01585_.wmf (2524 bytes)"></a> <em>- chovn</em> </td> <td width="15%" align="center"> <font face="Arial Black" color="#008080"><small>Bellinda Canea Dandy<br>- Belinda <a href="pp8.htm"><img src="pp.jpg" width="17" height="17" alt="DD01585_.wmf (2524 bytes)"></a> <em>- kamardka</em> </td> </tr></table> <hr size="4"> <table border="1" width="100%"> <tr> <td width="20%"><p align="left"><font face="Arial Black"><a href="smecka.htm">Jak jsme to vlastn sme&#269;ka...</a></font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <font face="Arial"><small><small> * <a href="povidani2005.htm">leden 2005</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2012.htm">leden 2012</a><br> * <a href="povidani2006.htm">leden 2006</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2013.htm">leden 2013</a><br> * <a href="povidani2007.htm">leden 2007</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2012.htm">leden 2012</a><br> * <a href="povidani2008.htm">leden 2008</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2014.htm">leden 2014</a><br> * <a href="povidani2009.htm">leden 2009</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2015.htm">leden 2015</a><br> * <a href="povidani2010.htm">leden 2010</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2016.htm">leden 2016</a><br> * <a href="povidani2011.htm">leden 2011</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="povidani2018.htm">leden 2018</a> <br> </small></small></font></td> <td width="80%" rowspan="6" valign="top" align="center"><font face="Arial Black" color="#005555" size="6"><marquee align="middle" bgcolor="#FFFFFF" border="0" scrolldelay="60" style="font-family: Arial Black; font-size: large" behavior="alternate" scrollamount="1"> Co je u ns novho prv&#283; te&#271; </marquee></font> <p><font face="Arial" color="#008080"><strong><em>Motto pro rok <big>2018</big>:<br> <big>Zdrav a pohodu, prosm...</big></strong></em></font><br> </p> <p><big><big><font face="Arial">*</font></big></big></p> <p> <font face="Arial"> <big> <p> PYinam slibovanou ro n rekapitulaci. Tentokrt sice netradi n zahrnuje roky 2016 a 2017, ale pYesn odpovd aktulnmu stavu naa sme ky na prahu letoanho roku.<br> Mte-li zjem, tady je pYm odkaz na pravideln <a href="povidani2018.htm">"Jak jsme to vlastn sme ka..."</a> </p> <p><big><big><font face="Arial">*</font></big></big></p> Aktualizaci strnek jsem posledn dva roky vypustila a v~n uva~uji o jejich zruaen. Vedou mne k tomu dva hlavn faktory: <br> 1. stle vce mne pYepr technika pro jejich aktualizaci; <br> 2. stle mn mm chue k pokra ovn v chovu. </p> <p> Rozumnch chovatelo, kteY mysl na budoucnost plemene, je njak stle mn. Dl se bezdovodn pYbuzensk, odchovvaj se sourozenci a polosourozenci, prodv se "u benzinky"... Xada (i dlouholetch) chovatelo vykazuje parametry tolik kritizovanch mno~ren a mno~itelo. <br> <br> Ani se nedivm, ~e potencionlnch majitelo, kteY se orientuj v tom co chtj a jak s tm jsou spojen zvazky i rizika, je stle mn. Tak~e naprost vtaina zjemco kouk jen po inzertech a vybr podle ceny s pYesvd enm, ~e stejn nemaj ~dnou zruku istoty plemene a kvality. V obou pYpadech - est vjimkm! </p> <p> Tak~e ve vsledku opravdu sluan chovatel m, krom starost s chovem, tak stres s tm, jak zjemce zskat, pYesvd it a pYitom mt pocit, ~e vybral sprvn... A na to j u~ njak nemm ani chue, ani nervy. Jen jeat v koutku duae doufm, ~e to vidm moc ern. </p> <p> Aktuln si neumm pYedstavit, jak siln motiv k novmu vrhu by musel pYijt, abych se rozhodla pro vrh D. Tak~e pro rok 2018 mm pln chovat svou blo-aedo- ernou sme ku "na kln" a dlat si tak vzjemnou radost, kter je k nezaplacen.</p> </p> <p> </p> <p><big><big><font face="Arial">*</font></big></big></p> <p> <font face="Arial"> <center> </p> </td> <tr> <td width="15%"><font face="Arial Black"> <big><bold>Vstavy</bold></big></font><br> <small><font face="Arial">Chcete vdt jak se lbme?</font></small> &nbsp<br> <font face="Arial"><small> * <a href="vystavy1.htm">vstavy 2005</a> &nbsp;&nbsp; <font face="Arial Narrow"><em>(listopad 2005)</em></font><br> * <a href="vystavy2.htm">vstavy 2007</a> &nbsp;&nbsp; <font face="Arial Narrow"><em>(&#345;jen 2007)</em></font><br> * <a href="vystavy3.htm">vstavy 2008</a> &nbsp;&nbsp; <font face="Arial Narrow"><em> (nor 2008)&nbsp;&nbsp;&nbsp</em></font><br> * vstavy od roku 2009 vynechvme, pani ku nebav :) ...<br> </td> </tr> <tr> <td width="15%"><font face="Arial Black"> <big><bold><a href="standard_plemene.htm">Standard plemene</a></bold></big></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="15%"><font face="Arial Black"><a href="stenata.htm"><big>`tHtka</big></a></font>&nbsp<br> <font face="Arial Narrow"><small><em>(duben 2014) <font face="Arial Black"> ZLO}KA NEN AKTUALIZOVAN!!!<br> </font> </em></small></font><p><font face="Arial"><small> * <a href="stenata1.htm">Prvn kroky</a></small></font><br> <font face="Arial"><small> * <a href="stenata2.htm">Odchovy</a> </small></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; </p> <small> <p> * <font face="Arial Black">Vrh B - <a href="denik B.htm">den&#269;ek</a>, <a href="/galerie B">fotogalerie1</a> a <a href="/galerie B2">fotogalerie2</font> </p> <p> * <font face="Arial">Vrh A - <a href="denik A.htm">den&#269;ek</font></a><font face="Arial"> + <a href="galerie A">fotogalerie</a> + <a href="galerie A2">2. narozky</a> + <a href="galerie A3/narozky3.htm">3. narozky</a> </font> &nbsp;&nbsp; &nbsp; </p> <p> <font face="Arial"> * <a href="stenata3.htm">Podmnky prodeje<br> * <a href="stenata4.htm">P e o atn</a><br> * <a href="allan.htm">Vvoj atnte (fotoseril)</a>"&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br> </p> <p> </td> </tr> <tr> <td width="15%"><big><font face="Arial Black">Fotografie</font><font face="Arial Black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </big> </font><br><font face="Arial"><small>Momentky ze zvYecho ~ivota... </small></font><br> <align="center"><font face="Arial"><small><small><a href="animace.htm">Animace</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </small></font> <br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="galerie 2006">Fotogalerie 2006</a>, <a href="galerie 2007">2007</a>, <a href="galerie 2008">2008</a>, <a href="galerie 2009">2009</a></small></font><font face="Arial"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="povidanky/galerie lucy">Fotogalerie Lucinky </a></small></font><font face="Arial"> <br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="galerie 2010">Fotogalerie 2010</a>, <a href="galerie 2011">2011</a></small></font><font face="Arial"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="galerie Dina">Fotogalerie Dina</a></small></font><font face="Arial"> <br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="galerie Betty">Vzpomnka na Bettynku</a></small><br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="galerie 2012">Fotogalerie 2012</a></small></font><font face="Arial"> <br> <align="center"><font face="Arial"><small><a href="galerie Dixi">Fotogalerie Dixi</a></small></font><font face="Arial"> </small></font> </td> </tr> <tr> <td width="15%"><big><a href="povidanky.htm"><font face="Arial Black">Povdnky</font></a></big>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <font face="Arial"><small>Co jsem ob as sepsala...</font></small></td> </tr> <tr> <td width="15%"><big><a href="vzpominka.htm"><font face="Arial Black">Vzpomnme</font></a></big>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br> <font face="Arial"><small>Byli naai kamardi...</small></td> <td width="80%"><center><p> <font face="Arial Narrow"> Aktuln informace a fotky dvm od roku 2016 na svoj <a href="http://www.facebook.com/canea.dandy"> profil </a> na Facebooku, tak~e se omlouvm za neaktulnost nkterch zlo~ek zde. <br> </p></td> </tr> <tr> <td width="15%"> <!-- BLUEBOARD KNIHA --> <a href="http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=kpkndr213bbifr0uo6089rdjpse17d"><font face="Arial Black"><big>Kniha nvatv</a> <!-- BLUEBOARD KNIHA KONEC --> </big></font><font face="Arial Black"><br> </font><small><small><font face="Arial"><em> </em></font></small></small><br> <a href="odkazy.htm"><font face="Arial Black"><big>Odkazy</big></font></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </font><small><font face="Arial"></font></small></td> <td width="80%"><p align="center"><big>&nbsp;<font face="Arial" color="#008080"><strong>Dkujeme za nvatvu naaich strnek a tame se znovu nashledanou...</strong></font></big></p> <p align="center"><strong><font face="Arial" color="#008080"><small>Po et nvatvnko: <ilayer left=1 top=1 src="http://toplist.cz/count.asp?start=9567&id=545583&logo=text" width="88" heigth="31"> <iframe src="http://toplist.cz/count.asp?start=9567&id=545583&logo=text" scrolling=no style="width: 88px;height: 31px;"></iframe> </ilayer> </small></font></strong></p> </font></small></td></tr> </table> </div> <p align="center">&nbsp;</p> </body> </html> <IMG SRC=http://dot.idot.cz/?i=200006&amp;s=0&amp;c=002004 width="1" height="1" align="right" alt=